ett-tusen-fyrahundra-en dagar med dig

Fyra år.
eller
Fyrtioåtta månader.
eller
Ettusen fyrahundraen dagar.
eller
Trettiofem tusen sextiofyra timmar.
eller
Två miljoner etthundratre tusen åttahundrafyrtio minuter.
eller
Etthundratjugosex miljoner tvåhundratrettiotusen fyrahundra sekunder.

Så länge har du varit min och jag varit din.
Så himla bra att vi fann varandra tycker jag!

(Jag kan ha räknat fel på nån minut eller sekund hit eller dit, tror det var skottår 2012. Men i det stora hela är det en hel del sekunder vi har varit tillsammans.)

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply