Vegan Ipsum

Fick en rolig länk av David för en stund sedan, Vegan Ipsum. I stället för att lägga in dötråkiga Lorum Ipsum eller köttiga Bacon Ipsum som platshållartext, släng in lite grönsaker! Vilken layout som helst blir ju snyggare med gurka, morötter och ingefära.

Cucumber bamboo shoot lettuce. Lamb’s lettuce; carrot guar water chestnut orache, azuki bean green bean orache sweet pepper, water chestnut. Chinese Mallow dolichos bean leaves ginger endive turnip bitter melon.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply