Hästen vs Grisen

Va?
Va’saru’saru?
Är det hästens år i år?

Svar ja. Det kinesiska nyåret börjar den 31 januari och i år är det alltså hästens år enligt den kinesiska zodiakens cykel. Hästens år associeras bland annat med glädje, flexibilitet, humor och fest. Så här står det på Ridsports webb:

Den kinesiska zodiakens cykel är 12-årig. Det har alltså varit hästens år flera gånger tidigare, bland annat 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 och 2002. Hos kineserna symboliserar hästens år det ädla och eleganta men också snabbhet och uthållighet. Det står också för glädje, flexibilitet, humor och fest

Människor som är födda under hästens år tycker om att avancera snabbt och ser fram emot alla livets förändringar. De gillar att aktivera sig, fattar ofta snabba beslut och tar gärna kommandot över andra människor. De är lättlärda, kreativa och aktiva men inte alltid så bra på att slutföra sina projekt. Hästar är också väldigt rakt på sak och förväntar sig detsamma från sin omgivning. De har lätt för att bli kära men har också lätt för att tröttna på sin partner.

Under hästens år har vi alla lättare att anpassa oss och framåtskridandet sker i första hand genom att ta chanser.

Att vara född under Hästens år låter ju överlag ganska så bra ju.
Jag är född 1983 och är med andra ord född i Grisens år. Och hur är då en Gris?

Grisar är varelser med stor godhet inombords. Att glädja andra är vad som uppfyller Grisens dag, och det görs ofta och gärna. Grisar, i motsats till vad som sägs i västerländsk kultur, anses vara mycket intelligenta, och kanske är de klokast av alla de tolv djuren. De spenderar aldrig mycket på sig själva, varken tid eller pengar och kan därför ibland uppfattas av andra som slarviga.

Grisar har ofta stora bekantskapskretsar som de spenderar all sin tid med, när de inte är hemma hos familjen. Just familjen är Grisens enda svaga punkt, då de ofta kan lägga för stor vikt vid att allting skall gå som de har planerat. Detta kan leda till depressioner och ledsamhet, särskilt då om man inte regelbundet träffar familjen vid matbordet och umgås. I slutet av året tackar Grisen för det år som har varit, samtidigt som hon välkomnar det nya.

Ja varför inte, det låter ju görabra att vara Gris! Och sen så tycker jag att det stämmer rätt bra på moi med. Eller?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply